Pomôžte futbalovému klubu FK Čadca!
A nebude vás to stáť nič! Ide o 2 % z Vašich daní.

DC43562C-2415-42BC-B291-6814C8FF166B DC43562C-2415-42BC-B291-6814C8FF166B

Vážení fanúšikovia futbalu, rodičia, podnikatelia, nadšenci.

Vedenie klubu sa na Vás obracia s prosbou, aby ste pomohli klubu FK Čadca získať čo najviac finančných prostriedkov pomocou 2% z Vašich daní.

Buď pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi môžete podporiť občianske združenie „ ŠK ČADCA junior “, čo je právny názov pre futbalový klub FK ČADCA. Podporíte tým rozvoj mladých futbalových nádejí v Čadci, pretože financie budú použité v prospech detí.

 

Názov: ŠK Čadca junior

Sídlo: Andreja Hlinku 3118/38B, 022 01 Čadca

IČO: 51 762 285

Štatutár: Bc. Eduard Halada, predseda OZ,

člen výkonného výboru FK Čadca

 

Číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 8584 7971

 

FYZICKÁ OSOBA

Prinášame vám postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si za rok 2023 samé podávajú daňové priznanie v roku 2024.

postup krokov na poukázanie 2%

 1. Vypočítajte si:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodína získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. V daňovom priznaní pre fyzické osobysú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa:
 5. a) v daňovom priznaní typu A je to strana 5 – VIII. oddiel
 6. b) v daňovom priznaní typu B je to strana 12 – XII. oddiel

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): ŠK Čadca junior, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie, 

IČO/SID: 51762285
Sídlo: Andreja Hlinku 3118, Čadca

 1. Prosíme o zaškrtnutie v tlačive - súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: mladezfkcadca@gmail.com . Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na váš daňový úrada v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je ajPotvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

PRÁVNICKÁ OSOBA

Prinášame vám postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2024.

postup krokov na poukázanie 2%

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

 1. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financievo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 2. b)Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financievo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na strane 12 - VI. časť na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): ŠK Čadca junior, občianske združenie

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 51762285

Sídlo: Andreja Hlinku 3118, Čadca

Prosíme o zaškrtnutie v tlačive - súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: mladezfkcadca@gmail.com . Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

 

Názov: ŠK Čadca junior Sídlo: Andreja Hlinku 3118/38B, 022 01 Čadca IČO: 51 762 285 Štatutár: Bc. Eduard Halada, predseda OZ