Organizujeme nábor nových futbalistov!

Nábor sa týka detí s ročníkom narodenia 2018 až 2019
Dieťa treba do náboru vopred prihlásiť!

 

  • E-mail: mladezfkcadca@gmail.com
  • Kontakt: 0907 610 530, 0907 837 843
hraci3