Nábor detí 2023 

Organizujeme nábor nových futbalistov!

Nábor sa týka detí s ročníkom narodenia 2015 až 2018
Dieťa treba do náboru vopred prihlásiť!

 

  • Kontakt: 0902 621 301, 0907 353 865
  • E-mail: mladezfkcadca@gmail.com
nabor-web